• Misją Stowarzyszenia „Rodzina” jest wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
 • Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez edukację, wychowanie, integrację międzypokoleniową, działalność kulturalną, oraz pomoc społeczną i wsparcie psychologiczne.
 1. Edukacja i wychowanie
 2. Pomoc społeczna
 3. Doradztwo prawnicze
 4. Pomoc psychologiczną
 5. Propagowanie wolontariatu
 6. 6.Działalność charytatywną
 7. Działalność na rzecz niepełnosprawnych
 8. Integrację środowiska seniorów
 9. Integrację europejską i współpracę międzynarodową
 10. Promowanie postaw obywatelskich i pro-europejskich
 11. Wspólnotę polonijną
 12. Działalność w zakresie kultu religijnego
 13. Działalność związana ze sportem
 14. Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego
 15. Działalność związana z turystyką
 16. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 17. Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym
 18. Doradztwo rodzinne
 19. Promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową
 20. Działalność wydawniczą
 • Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina”:
  • Prezes Stowarzyszenia
   • ks. Jacek Jakubiec
  • Wiceprezes Stowarzyszenia „Rodzina”
   • Renata Szczypa
  • Członek Stowarzyszenia „Rodzina”
   • Bożena Krygier
  • Członek Stowarzyszenia „Rodzina”
   • Agnieszka Kawka
  • Członek Stowarzyszenia „Rodzina”
   • Henryk Głos
 • Dane:
  • NIP: 716-276-11-58
  • REGON: 060435613
  • KRS: 0000320641
  • nr rachunku bankowego: Raiffeisen Polbank 18 1750 0012 0000 0000 3132 2146
  • www.rodzina.pulawy.pl