XIII Dzień Papieski 2013

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego w Puławach jak zwykle rozciągną się na kilka dni. Zachęcamy Was do czynnego zaangażowania się w wiele wydarzeń. Razem módlmy się i bawmy. Uczmy się bycia razem od błogosławionego Jana Pawła II – papieża dialogu.

Zachęcamy także, a może przede wszystkim, do wsparcia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która buduje żywy pomnik Jana Pawła II poprzez stypendia dla ubogiej i zdolnej młodzieży oraz organizację ogólnopolskich obchodów Dnia Papieskiego.

Regulaminy konkursów w Puławach:

Lista osób występujących w Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej

Lista osób biorących udział w Konkursie Recytatorskim

Napisz komentarz