XXII Dzień Papieski – „Blask Prawdy – Veritatis Splendor” – regulaminy

XXII Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor).

Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens
i właściwą perspektywę swojego życia.

Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie oddzielać wiary od moralności. Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu.

Jak co roku zapraszamy do udziału w konkursach, warsztatach, koncertach oraz wyścigu po kremówki.

Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszenia znajdują się poniżej:

Konkurs plastyczny – regulamin i załączniki

Prace plastyczne wraz z kartami zgłoszenia przyjmowane są codziennie do dnia 7 października włącznie, na portierni POK „Dom Chemika” (szczegóły w Regulaminie).

Przegląd pieśni – regulamin i załączniki

Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami przyjmowane są od poniedziałku do piątku do dnia 6 października włącznie, na portierni POK „Dom Chemika” (szczegóły w Regulaminie).

Przegląd pieśni i piosenki religijnej odbędzie się 10 października 2022 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.

Konkurs recytatorski – regulamin i załączniki

Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami przyjmowane są od poniedziałku do piątku do dnia 6 października włącznie, w POK „Dom Chemika” (szczegóły w Regulaminie).

Konkurs recytatorski odbędzie się 11 października 2022 r. od godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach.

Turniej wiedzy – regulamin i załączniki

Zgłoszenia drużyn  należy dokonywać do dnia 7 października 2022 r. włącznie, w POK „Dom Chemika” (szczegóły w Regulaminie).

Turniej dla szkół podstawowych odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 11 w Puławach.

Turniej dla szkół ponadpodstawowych odbędzie się 11 października 2022 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych w Puławach.

Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów i Koncert Laureatów odbędzie się 16 października 2022 r. o godz. 16.00, Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” (sala widowiskowa).

Zadanie dofinansowane z budżetów  Województwa Lubelskiego, Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy.

Organizatorem Dnia Papieskiego jest Stowarzyszenie „Rodzina”.

Partnerami wydarzenia są:

  • Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
  • Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach
  • Zespół Szkół Technicznych
  • Parafia Świętej Rodziny w Puławach.

Napisz komentarz