VIII Rowerowy Wyścig po kremówki – regulamin i trasy

Dla wszystkich chcących wziąć udział w rowerowym wyścigu po kremówki przedstawiamy regulamin i trasy.

                                                                                                       REGULAMIN

                                                                      „VIII Rowerowego wyścigu po kremówki”

                                                                            z okazji obchodów Dnia Papieskiego

                                                                                   Puławy, 8 października 2017

 CELE:

 • Obchody „ Dnia Papieskiego” w Puławach
 • Uczczenie pamięci o Wielkim Polaku – Papieżu Janie Pawle II, który kochał sport
 • Popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II oraz przybliżenie uczestnikom wyścigu modelu życia zaproponowanego przez Ojca Świętego
 • Propagowanie i umacnianie zdrowych i chrześcijańskich zasad współzawodnictwa

 ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie „Rodzina”
 • Parafia Świętej Rodziny w Puławach

PARTNERZY

 • Mostostal Puławy
 • Klub Sportowy Pogoń Mostostal
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 TERMIN I MIEJSCE
Wyścig zostanie rozegrany w dniu 8 października 2017 r. (niedziela) w Puławach w godz. 14.00 – 17.00 w porcie MARINA PUŁAWY
ZGŁOSZENIA

zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów w godzinach 13.00-14.00 w miejscu startu i mety.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
 • wiek przedszkolny
 • szkoły podstawowe kl. I – III ;
 • szkoły podstawowe kl. IV – VI
 • kl. VII i szkoły gimnazjalne
 • szkoły ponadgimnazjalne + mężczyźni do 50. roku życia
 • kobiety OPEN
 • mężczyźni powyżej 50. roku życia

 

 • Uczestnicy współzawodniczą na dowolnych rowerach. 
 • Wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są do jazdy w kaskach ochronnych. Brak kasku wyklucza zawodnika ze startu.
 • Start osób nieletnich wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1). Zgoda nie dotyczy zawodników licencjonowanych.
 • Zgłoszenia przyjmowane są tylko za okazaniem dowodu tożsamości.

NAGRODY

 • We wszystkich kategoriach dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii) przewidziane są nagrody w formie pucharów lub statuetek, a także nagrody rzeczowe. W kategorii „przedszkolaki”- wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

godz.13.00-14.00 ZAPISY

 

Godz. 14.00 START
Grupa I

Uczniowie klasy VII szkoły

podstawowej  oraz gimnazjum

 

3 okrążenia – trasa duża – czerwona

 

 

 
 
Grupa II

Uczniowie szkoły średniej

i mężczyźni do lat 50

 

4 okrążeń – trasa duża – czerwona

 

 
 
Grupa III

 Dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

    Grupa IV

 Uczniowie kl. I-III

 

 

    Grupa V

 Kobiety (od klasy VII szk.podst ,

gimnazjum do bez ograniczeń)

 

Grupa VI

Uczniowie kl. IV – VI szk. podst

 

 

 

Grupa VII

Mężczyźni powyżej 50 r. życia

 

 

 

 

 

 

 

 

wyznaczona trasa-krótka – zielona

 

 

1 okrążenie- trasa mała – niebiesia

 

 

 

2 okrążenia- trasa średnia – żółta

 

 

 

2 okrążenia- trasa średnia – żółta

 

 

 

3 okrążenia- trasa duża – czerwona

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, bądź skradzione podczas trwania zawodów, oraz za wypadki spowodowane podczas wyścigu.
 • Organizator nie przewiduje szatni/przebieralni dla uczestników
 • Uczestnicy nie są ubezpieczeni na czas zawodów.
 • O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ilości okrążeń określonych grup ścigających się oraz do zmian kategorii ścigających się w zależności od ilości zgłoszonych osób do ścigania się
 • Zgłoszenie do udziału w wyścigu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 
 

 

Puławy, dnia 8 października 2017

 

………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

………………………………………

(adres zamieszkania)

 

ZGODA RODZICÓW

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……………………………………………..…… w „Rowerowym wyścigu po kremówki”  w dniu 8 października 2017 r. odbywającego się w godz. 14.00-18.00 w ramach obchodów Dnia Papieskiego w Puławach.

Stwierdzam jednocześnie, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w zawodach. Zobowiązuję się także do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie drogi na miejsce wyścigu oraz powrotu do domu.

 

 

 

………………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna)

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy bez podawania powodu.

Każdy uczestnik musi mieć kask – będzie możliwość wypożyczenia kasku w dniu wyścigu.

Uczestnicy niepełnoletni MUSZĄ mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w wyścigu. Zgody będą do pobrania podczas rejestracji.

ZAPRASZAMY!!!

 

Napisz komentarz