VII Rowerowy Wyścig po Kremówki

Już w najbliższą niedzielę startujemy w VII Rowerowym Wyścigu po Kremówki.

Rejestracja uczestników w godzinach 13.00-14.00 na ulicy Sosnowej na placu Auto Centrum Boreczek.

PROGRAM MINUTOWY

START: godz. 14.00
Grupa I
Uczniowie gimnazjum: 3 okrążenia – 12 min.

Grupa II
Uczniowie szkoły średniej
i mężczyźni do lat 50 : 4 okrążenia – 16 min.

Grupa III
Dzieci w wieku przedszkolnym: trasa wyznaczona – 5 min.

Grupa IV
Mężczyźni powyżej 50 r. życia: 4 okrążenia – 16 min

Grupa V
Kobiety (od Gimnazjum, do bez ograniczeń): 2 okrążenia – 8 min

Grupa VI
Mężczyźni powyżej 50 r. życia: 4 okrążenia – 16 min

Grupa VII
Uczniowie kl.IV –VI szk. podst.: 2 okrążenia – 8 min.

Na mecie na każdego uczestnika czeka pyszna kremówka 😉

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
amatorzy
– wiek przedszkolny
– szkoły podstawowe kl. I – III
– szkoły podstawowe kl. IV – VI
– szkoły gimnazjalne
– szkoły ponadgimnazjalne + mężczyźni do 50. roku życia
– Kobiety OPEN
– mężczyźni powyżej 50. roku życia

1. Uczestnicy współzawodniczą na dowolnych rowerach
2. Wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są do jazdy w kaskach ochronnych. Brak kasku wyklucza zawodnika ze startu.
3. Start osób nieletnich wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda nie dotyczy zawodników licencjonowanych.
4. Zgłoszenia przyjmowane są tylko za okazaniem dowodu tożsamości.

NAGRODY
We wszystkich kategoriach dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii) przewidziane są nagrody w formie pucharów lub statuetek, a także nagrody rzeczowe. W kategorii „przedszkolaki”- wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, bądź skradzione podczas trwania zawodów, oraz za wypadki spowodowane podczas wyścigu.
Organizator nie przewiduje szatni/przebieralni dla uczestników
Uczestnicy nie są ubezpieczeni na czas zawodów.
O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ilości okrążeń określonych grup ścigających się oraz do zmian kategorii ścigających się w zależności od ilości zgłoszonych osób do ścigania się
Zgłoszenie do udziału w wyścigu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Uczestnicy ścigają się na dowolnym rowerze.

Bardzo prosimy uczestników niepełnoletnich o przyniesienie podpisanej przez rodziców/opiekunów zgody na udział w wyścigu.

Liczymy na piękną, słoneczną pogodę i gorący doping wszystkich uczestników wyścigu!

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Powiatu Puławskiego.

zgoda-rodzicow

 

Napisz komentarz