Nagroda: Super Samorząd 2011 dla „Rodziny”

23 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zostały rozdane nagrody w ramach konkursu Super Samorząd 2011. Konkurs ten zorganizowany został w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Masz głos. Masz wybór” jako projekt Fundacji Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Do konkursu przystąpiło 157 samorządów z całej Polski, do finału zakwalifikowało się 16 z nich, ale tylko 5 otrzymało równorzędne nagrody. Wśród nagrodzonych znalazł się samorząd miasta Puławy. Warunkiem przystąpienia do konkursu m.in. była aktywna współpraca samorządowców z organizacjami pozarządowymi. Organizacjami, które podjęły wyzwanie konkursowej rywalizacji były: Uczniowski Klub Sportowy „Bursa-Puławy” oraz Stowarzyszenie „Rodzina” działające przy parafii Św. Rodziny. Przedstawicielką „Rodziny” była Bożena Krygier, która jest także radną Rady Miasta Puławy. Więcej na temat tej edycji konkursu można znaleźć tutaj oraz w nowym numerze „Wspólnoty Puławskiej” nr 3 (17) 2012 rok III.

Napisz komentarz